Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodniczący:

dyrektor mgr Monika Sławińska

 

Członkowie:

zastępca dyrektora - Ewa Cieślak

Klaudia Belka

Katarzyna Borawska

Ewa Brzostek

Patrycja Chodyra

Agnieszka Czarnecka

Joanna Czubak

Aneta Domagalska

Wanda Gąsowska-Cacko

Jolanta Gosk

Ewa Grzybowska

Anna Kapusta

Krystyna Kędzierska-Gudelun

Edyta Klimowska

Mariusz Konowrocki

Katarzyna Kowalczuk

Hanna Kowalewska

Magdalena Krawczyk

Adrian Krogul

Agnieszka Lewińska-Waszak

Małgorzata Łuniewska

Jarosław Makulec

Maria Mikołajewska

Danuta Olinowicz

Paula Paduch

Katarzyna Pietryka

Agnieszka Pizzurro

Monika Podniesiońska

Katarzyna Poszalska

Łukasz Poszalski

Anna Rogalska-Saramak

Monika Run

Elżbieta Skarżyńska

ks. Marcin Skolasiński

Kinga Spinalska

Ewelina Szarek

Teresa Śliwa

Magdalena Walicka

 

Jolanta Wnuk

Katarzyna Wójcik

Anna Zakrzewska

Aldona Żubertowska