Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019:

 

Przewodniczący:

dyrektor mgr Monika Sławińska

 

Członkowie:

zastępca dyrektora - Ewa Cieślak

Aneta Bajer

Ewa Bojemska

Marcin Bylinka

Aneta Domagalska

Agnieszka Gajewska - rewalidacja

Wanda Gąsowska-Cacko - bibliotekarka

Jolanta Gosk

Ewa Grzybowska

Andrzej Gurdziel

Ewa Hasiuk

Dorota Kamińska - logopeda

Krystyna Kędzierska-Gudelun

Milena Klimczewska

Edyta Klimowska

Mariusz Konowrocki

Katarzyna Kowalczuk

Magdalena Krawczyk - nauczyciel wspomagający

Adrian Krogul

Grzegorz Kuszpa

Edward Kuźnia

Regina Kwaśniewska

X. Mariusz Lech

Agnieszka Lewińska

Małgorzata Łuniewska

Jarosław Makulec - pedagog

Mirosława Marzec

Maria Mikołajewska

Irina Milewicz-Błachnio 

S. Kazimiera Mróz

Janusz Nosal

Kamila Nowak (na urlopie)

Danuta Olinowicz - reedukacja, rewalidacja

Paula Paduch

Jolanta Podolak

Łukasz Poszalski

Anna Rogalska-Saramak - pedagog i socjoterapeuta

Agnieszka Sitnik - psycholog

Elżbieta Skarżyńska

Agata Syga - nauczyciel świetlicy

Ewelina Szarek

Andrzej Urbański

Żaneta Vaughn (na urlopie)

 

Agata Włosek

Jolanta Wnuk

Anna Zientara

Aldona Żubertowska -  nauczyciel świetlicy.