Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący:

Marcin Kraśniewski

Zastępca przewodniczącego:

Jacek Borys

Osoby upoważnione do dysponowania kontem:

Marcin Kraśniewski

Protokólant/sekretarz:

Jacek Borys

Skarbnik/księgowa:

Aldona Pleskot