Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący:

Marcin Kraśniewski

Zastępca przewodniczącego:

Monika Bartold

 

Komisja Rewizyjna:

Osoby upoważnione do dysponowania kontem:

Marzena Bogusz

Marcin Kraśniewski

Protokólant/sekretarz:

Skarbnik/księgowa:

Marzena Bogusz