Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 

Prezydium Rady Rodziców:


Przewodniczący:

Marcin Kraśniewski

Zastępca przewodniczącego:

Monika Bartold

 

Komisja Rewizyjna:

 


Osoby upoważnione do dysponowania kontem:

Marzena Bogusz

Marcin Kraśniewski

Protokólant/sekretarz:

 

Skarbnik/księgowa:

Marzena Bogusz