Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

Prezydium Rady Rodziców:


Przewodniczący:

Dominika Kudlicka

Zastępca przewodniczącego:

Ewa Duda

 

Komisja Rewizyjna:

 


Osoby upoważnione do dysponowania kontem:

Marzena Bogusz

Dominika Kudlicka

Protokólant/sekretarz:

Anna Rzepecka

Skarbnik:

Marzena Bogusz