Na oficjalnej stronie szkoły, w zakładce bocznej Sprawozdania publiczne, zostały zamieszczone sprawozdania finansowe, które są informacją publiczną.

Poniżej zamieszczamy pliki ze sprawozadniami:

1. Bilans

2. Informacja dodatkowa

3. Rachunek zysków i strat jednostki

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki