Poniżej zamieszczamy dostęp do treści Zarządzeń wydawanych przez Dyrektora szkoły:

1) Zarządzenie nr 33/2017-2018 w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - https://sp4otwock.edupage.org/text48/?