Poniżej zamieszczamy dostęp do treści Zarządzeń wydawanych przez Dyrektora szkoły:

1) Zarządzenie nr 33/2017-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - https://sp4otwock.edupage.org/text48/

2) Zarządzenie nr 9/2019-2020 w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie pracy i ocenianiu w roku szkolnym 2019/2020 - https://sp4otwock.edupage.org/text48/

3) Zarządzenie nr 10/2019-2020 w sprawie organizacji zajęć i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - https://sp4otwock.edupage.org/text48/