Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca:

Olga Bartold

Z-ca przewodniczącego:

Patryk Marszałek

 

W Samorządzie działa wilelu uczniów, przypisanych do różnych sekcji.