Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca:

 

Z-ca przewodniczącego:

W Samorządzie działa wilelu uczniów, przypisanych do różnych sekcji.